หอระฆังวัดอนโจจิ (ชากา-โดะ)

อาคารที่อยู่อาศัยแบบเรียบง่ายมีหลังคาสไตล์ฮิวะดะบุคิ (hiwadabuki) กล่าวกันว่ามันถูกย้ายและสร้างใหม่จาก เซอิเรียวเด็น (Seiryōden) ของพระราชวังอิมพีเรียลในจังหวัดเกียวโต ใช้เป็นห้องอาหารของพระสงฆ์และสาวกของวัด ตอนนี้ใช้เป็นที่ประดิษฐานรูปปั้นของชะคังโยะไร (Shakanyorai) เรียกว่าชะคะโดะอุ (Shakadō)

指定区分
重要文化財
時代
ยุคมูโรมาชิ

กลับไปที่ดัชนี