ประตูขนาดใหญ่ของวัดอนโจจิ (ประตูแห่งเทพ)

ประตูด้านหน้ามีโระอุมน (rōmon), ประตูหอที่สร้างขึ้นในสองระดับด้วยเทคนิคฮิวะดะบุคิ (hiwadabuki) แต่เดิมมันอยู่ที่โจอุระคุจิ (Jōrakuji, โคะนัน – ชิ อิชิเบะ – โช) นิกายเทนได (Tendai), ฮิเดะโยะชิ (Hideyoshi) ก็ย้ายไปที่ปราสาทฟุชิมิ (Fushimi) หลังจากนั้นในปี1601 (ปีที่ 6 ของ เคโช เอะระ, Keichō Era) โทคุงาวะอิเอะยะสุ (Tokugawa Ieyasu) ได้บริจาคให้กับวัดมีเดระ (Miidera) เป็นที่รู้จักทั่วประเทศเป็นตัวอย่างที่โดดเด่นของโระอุมน

จำแนกประเภท
ทรัพย์สินทางวัฒนธรรมที่สำคัญ
สมัย
ยุคมูโรมาชิ(ปีที่4ของยุคโฮโทคุ, 1452)

กลับไปที่รายชื่อ