หอพระคัมภีร์ อิชิยามะเดระ

นี่คือสถานที่ที่สร้างขึ้นจากท่อนซุงที่ถูกสร้างขึ้นในศตวรรษที่16 และจัดเป็นสถานที่ที่เก่าแก่ที่สุดในจังหวัด โดยมันถูกสร้างขึ้นบนที่สูงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของวัดนี้
ในอดีตมันได้ถูกอุทิศให้กับ “พระไตรปิฎกของอิชิยามะเดระ” (ทรัพย์สินทางวัฒนธรรมของประเทศญี่ปุ่น) รวมถึง “คำสอนศักดิ์สิทธิ์” (ทรัพย์สินทางวัฒนธรรมของประเทศญี่ปุ่น)

指定区分
重要文化財
時代
ช่วงครึ่งหลังของปีที่16

กลับไปที่ดัชนี