วัดอิชิยามะเดระ

วัดหลัก,วัดอิชิยามะเดระ (นิกายชินงอน) เป็นเจ้าของบริเวณวัดที่เชิงภูเขาการันยามะ (Garanyama) ในเขตเมืองแรกของอิชิยามาเดระ เอ็นกิได้แยกออกจากโรเบ็นในปีที่ 19 ของยุคเท็นเปียว (747) ภายใต้คำบรรชาการของจักรพรรดิโชมุ และหลังจากนั้นก็ได้มีการปรับปรุงวัดในปีที่ 5 ของยุคเท็นเปียว-โฮจิ (761) ในช่วงครึ่งหลังของยุคเฮอัน สตรีในชนชั้นสูงได้กลายเป็นผู้ที่ได้รับเลื่อมใสศรัทธาและหลังจากนั้นพวกเขาได้รวบรวมบรรดาผู้ศรัทธาในหมู่คนทั่วไปเข้าเป็นวัดแห่งที่ 13 ของเส้นทางการแสวงบุญSaigoku Kannon ซึ่งชื่อวัดมาจากแร่หินโวลาสโทไนส์ที่พบในเขตการปกครอง

กลับไปที่ดัชนี