โรคะเซ็นซุยโซะ วิลล่า

โรคะเซ็นซุยโซะ วิลล่า เป็นที่อยู่อาศัยของ ผู้เชี่ยวชาญชาวญี่ปุ่น ชื่อยามะโมโต้ ชุนเกียว (อาคารนี้เป็นสถานที่ทางวัฒนธรรมที่สำคัญ) ในที่พักอาศัยมีห้องโถงซึ่งเป็นที่รำลึกถึงครูโมริ คันไซ และท่านอื่นๆ ส่วนของสวนไม่รวมภูเขาจำลองและหินที่มีการจัดเรียงอย่างซับซ้อน และวิธีการวาดภาพทิวทัศน์ที่สวยงาม ของภูเขาและทะเลสาบบิวะในอีกมุมมองหนึ่งที่ถูกถ่ายทอดออกมา

กลับไปที่รายชื่อ