ศาลเจ้าเท็นซน

จักรพรรดิคานมุเป็นเทพแห่งการขนส่งทางทะเลที่ถูกเคารพแห่งศาลเจ้าเท็นสัน (Tenson) และมีชื่อเสียงในงานเทศกาลโอสึที่จัดขึ้นในเดือนตุลาคม เหตุผลที่ถูกเรียกว่า “ศาลเจ้าโยโนมิยะ” (Yonomiya Shrine) เพราะมีการประดิษฐานด้วยเสาทั้งสี่ของ ฮิโคโฮโฮะเดมิ โนะ มิโคโตะ (Hikohohodemi no Mikoto), คุนิโนโตโกะทาชิ โนะ มิโกโตะ(Kuninotokotachi no Mikoto), โอนะ มูชิ โนะ มิโกโตะ (Oona Muchi no Mikoto) และ ทาราชินากะสึฮิโกะ โนะ มิโคโตะ (Tarashinakatsuhiko no Mikoto) แต่ก็มีความเห็นต่างกันว่า ฮิโคโฮโฮะเดมิ โนะ มิโคโตะ (Hikohohodemi no Mikoto) อาจจะเป็นอะมาเทระสึที่สี่

กลับไปที่ดัชนี