สุสานของโอจิยามะ (กลุ่มโคฟุน)

สุสานแห่งโอจิยามะ (กลุ่มโคฟุน) ประกอบด้วยกองรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าบางแห่งในจังหวัดชิกะ (กองที่ 1, ครึ่งหลังของศตวรรษที่ 4) และกองวงกลม (กองที่ 2 ประมาณปลายศตวรรษที่ 3) ปัจจุบันบนเนินเขาทางทิศตะวันออกของกองที่ 1 ฟูกิ-อิชิ (หลังคาหิน) ถูกวางไว้เหมือนกับที่ในช่วงเวลาก่อสร้าง ได้รับการปรับปรุงเป็นหลุมฝังศพโบราณเก่าและสามารถที่จะปีนขึ้นไปที่ด้านบนของหลุมฝังศพโบราณได้ (สุสานฝังศพของคนสมัยโบราณ) ที่นี่ได้ถูกกำหนดให้เป็นสถานที่ทางประวัติศาสตร์แห่งชาติ

กลับไปที่ดัชนี