สถานที่ศึกษาของคันนน-โดะ

การศึกษาของพระราชวังมูระคุโมะในซากะ เมืองเกียวโต ในปีที่ 5 ของยุคบุนโรคุ (1596) เพื่อที่จะแสดงความโศกเศร้าต่อฮิเดซึกุ แม่ที่แท้จริงของโทโยโทมิ ฮิเดซึกุ (พี่สาวของฮิเดโยชิ) นิชูได้รับการแต่งตั้งเป็นพระมหาจักรพรรดิโกะ-โยเซอิ ได้เปลี่ยนชื่อวัดซุยเรียว-จิ เมื่อได้ย้ายจากเมืองเกียวโตไปยังเมืองที่ฮิเดซึกุชื่นชอบไปยังเมืองโอมิฮาชิมังในจังหวัดชิกะ ในปี1961 ได้มีการศึกษาZuiryū-ji เมื่อย้ายจากเมืองเกียวถึงภูเขา และถูกรื้อและสร้างใหม่เมื่อปี 1965

สมัย
ยุคเอโดะ

กลับไปที่รายชื่อ