ห้องเก็บของสมบัติทางวัฒนธรรมแห่งวัดมิอิ-เดระ

ในการระลึกถึงการเกิดของผู้ก่อตั้งวัดมิอิเดระชื่อชิโซะ ไดชิ ในปี1150 ได้มีการเปิดให้บริการในเดือนตุลาคมปี 2014 ของอาคารชั้นเดียวที่สร้างจากคอนกรีตเสริมเหล็กซึ่งมีพื้นที่ทั้งหมด 464 ตารางเมตร ห้องเก็บของและภายในโมโมะยามะ รวมถึงภาพวาดซึ่งเป็นผลงานชิ้นเอกที่คาโนมิ สึโนบุเรียกว่าชิกิชิกิสึ (ดอกไม้และนก) และสมบัติประจำชาติอื่น ๆ เช่นภาพวาดของคันกาคุอินคาคุเท็นทั้ง 39รูป รูปปั้นของพระพุทธเจ้าของชิโซะ ไดชิ และภาพเขียนทางศาสนาอื่น ๆ ที่เป็นสมบัติทางวัฒนธรรมที่สำคัญทั้งหมดได้ถูกแสดงและเก็บเอาไว้

กลับไปที่รายชื่อ