เอมาโดะ (เครื่องรางวัดนัน-อิน)

เป็นเสารูปหกเหลี่ยมที่ตั้งอยู่บนหน้าผาทางด้านตะวันออกของคันนน-โดะ มันถูกเป็นที่จัดแสดงภาพบางภาพ (แต่เดิมเป็นม้า)

指定区分
大津市指定有形文化財
時代
13th year of Kansei Era (1801)

กลับไปที่ดัชนี