เอมาโดะ (เครื่องรางวัดนัน-อิน)

เป็นเสารูปหกเหลี่ยมที่ตั้งอยู่บนหน้าผาทางด้านตะวันออกของคันนน-โดะ มันถูกเป็นที่จัดแสดงภาพบางภาพ (แต่เดิมเป็นม้า)

จำแนกประเภท
ทรัพย์สินทางวัฒนธรรมที่จับต้องได้ของเมืองโอสึ
สมัย
13th year of Kansei Era (1801)

กลับไปที่รายชื่อ