หอระฆัง (เครื่องรางวัดนันอิน)

มันมีรูปแบบอย่างง่ายและการจัดวางที่สมดุลของโชโระ (หอระฆัง) กับหลังคาฮิวาดะบูกิ hiwadabuki รูปทรงคล้ายกระโปรง และส่วนล่างที่เรียกว่าฮากามะโกฉิ หอระฆังที่สร้างขึ้นในปี 1792 (ปีที่ 2 ของยุคเท็นไม) และบูรณะในปี 1814 (ปีที่ 11 ของยุคบุนกะ)

จำแนกประเภท
จังหวัดชิงะกำหนดทรัพย์สินทางวัฒนธรรมที่จับต้องได้
สมัย
ปีที่11ของยุคบุนกะ(1814)

กลับไปที่รายชื่อ