หลุมศพของจักรพรรดิ์เทนจิ

อนุสาวรีย์แร่โวลาสโทไนส์ถูกปล่อยออกไปตามถนนที่บริเวณเหมืองหินใต้ซุ้มของห้องโถงใหญ่และมีซากหินอยู่ 15 ก้อน ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเห็นได้ชัดว่าหินที่ถูกตัดออกจากที่นี่ถูกนำมาใช้เป็นส่วนฐานที่สำคัญของคาวะเดระ ชูคอน-โดะของอะสุกะ (ตั้งแต่ช่วงครึ่งแรกของศตวรรษที่ 7 ถึงกลางศตวรรษที่ 7) นอกจากนี้กระเบื้องของยุคฮากุโฮะ ได้ถูกขุดขึ้นจากที่อื่นในเขตปกครองพิเศษและก่อนปี 19 ของยุคเท็มเปียว (747) ซึ่งถือได้ว่าเป็นปีแห่งวัดอิชิยามะ ได้มีการทดสอบว่าที่นี่เป็นที่ซึ่งมีซากปรักหักพังที่มีคุณค่า

กลับไปที่ดัชนี