กิยาจาโดะ (วัดสำหรับการแสวงบุญ)

เดิมเป็นส่วนหนึ่งของห้องโถงฟูโดะ ฟูดาโฉะที่14ของคันไซ ในปี1878 (ปีที่11ของยุคเมจิ) ในโอกาสการก่อสร้างอนุสาวรีย์ในเมืองซัตซึมะ มันได้ถูกย้ายไปยังภูเขาเท็นจิ มันได้ถูกย้ายมายังที่ตั้งปัจจุบันในปี1900 (ปีที่33ของยุคเมจิ) สถาปัตยกรรมอัญมณีที่สร้างขึ้นในรูปแบบของคาวาราบูกิถูกอุทิศให้แก่ผู้ก่อตั้งชูเก็นโดะ เอ็น โนะ เกียวจะ ฟูโดะเมียวและชิโฉะ ไดชิก็ได้ร่วมอธิษฐานด้วย

สมัย
ยุคเอโดะ(ปีที่6ของยุคเท็นเมียว, 1786)

กลับไปที่รายชื่อ