บล็อก

ป้ายหินที่เนินนะเบะ

สร้างขึ้นตอนที่ทำการฝังหม้อใบโปรดของ มะสึอุระ ทะเคะชิโร นักสำรวจในช่วงปลายสมัยเอะโดะ ถึงต้นยุคสมัยเม...

สุสานทหารบกโอสึในอดีต

ในปี ค.ศ. 1873 รัฐบาลญี่ปุ่นได้ออกประกาศคำสั่งเกณฑ์ทหารโดยชายหนุ่มทั่วประเทศต้องมาเป็นทหาร โดยในปี ค...

หินคุรุมะอิชิ

หินคุรุมะอิชิคือ หินแกรนิตที่ตัดมาเพื่อปูรองไว้ที่พื้นสำหรับเข็นรถเกวียน โดยมีการนำหินนี้มาปูเพื่อทำ...

ทางแยกฟุดะโนะซึจิ

ทางแยกฟุดะโนะซึจิเป็นจุดแยกเส้นทางไปยัง ทางโฮคโคะคุไคโด และทางโตไคโด ชื่อของทางแยกนี้มาจากที่บริเวณน...

ที่ตั้งเก่าของปราสาทเซะตะ

แม่น้ำเซะตะเป็นแม่น้ำสายเดียวที่ไหลออกจากทะเลสาบบิวะ โดยมีสะพานคะระฮะชิที่เซะตะซึ่งถือเป็นจุดยุทธศาส...

สุสานโบราณ “โคะคุบุโอซึคะ”

เป็นสุสานที่รูปทรงด้านหน้าทรงเหลี่ยม ด้านหลังโค้งมน ตั้งอยู่ที่หมู่ 1 โคะคุบุ ใกล้กับฝั่งตะวันตกของแ...

ที่ตั้งเก่าวัดร้างอะโน

นี่คือ ที่ตั้งเก่าวัดร้างอะโน เป็นหนึ่งในโบราณสถานที่เกี่ยวข้องกับโอสึเคียว เป็นที่ตั้งเก่าของวัดที่...

ที่ตั้งเก่าของวัดซูฟุคุจิ

นี่คือ ที่ตั้งเก่าของวัดซูฟุคุจิ วัดซูฟุคุจิเป็นวัดที่สร้างขึ้นจากคำสั่งของจักรพรรดิเทนจิ มีจุดประสง...

สุสานจักรพรรดิโคบุน

มีการบันทึกว่าเจ้าชายโอโทโมะ (เจ้าชายแห่งราชวงศ์เท็นจิ) ที่พ่ายแพ้ต่อน้องชายของจักรพรรดิเท็นจิ เจ้าช...

ซากปรักหักพังขงปราสาทโอสึ

ระหว่างยุคอะสึชิ-โมโมยามะ โทโยโทมิ ฮิเดโยชิ ได้ปรับปรุงปราสาทซากาโมโตะและสร้างปราสาทโอสึ ปัจจุบันมีค...

ก้อนหินมิโอะ โยโกะ-อิชิ

มีคนกล่าวว่ามิโอะ อากิสึกามิจะลงมาจากหินนี้และเป็นเหตุผลว่าทำไมจึงเรียกว่าก้อนหินมิโอะ โยโกะ-อิชิ มิ...

ยูกิเคียว

มันถูกสร้างขึ้นในปี 1999 ในสวนเพื่อระลึกถึงความสำเร็จของนักปราชญ์ โระโชะ (Rocho) ผู้ที่เก็บรวบรวมรัก...

อนุสาวรีย์ของบาโชะ

เสากลมที่มีความสูง 1.7 เมตรแกะสลักเป็นเนื้อหาของ บะโชะ จิกะ สังกุ (Basho Jiga Sangu) (เป็นสมบัติของ ...

เจดีย์ของโฮเคียวอินโต

ตั้งอยู่ทางด้านซ้ายของวัดบิชามอนโดะ ทางด้านหน้าของทรัพย์สินทางวัฒนธรรมที่สำคัญ เมอิโดะ,มีความสูงประม...

นาสึโยอิชิ จีโซะ-ซัน

ศาลเจ้าขนาดเล็กชื่อ “นาสึโยอิชิ จิโซะ” อยู่ภายใต้บันไดขนาดใหญ่ (บันไดหิน) เป็นทางไปสู่การค้นพบวัดบริ...

อนุสาวรีย์เรอิเซ็นซันโซหิ

เรียวเซ็นมาจากโอมิ ซากะตะ และเป็นพระภิกษุคนเดียวของญี่ปุ่นที่มีส่วนร่วมในการแปลพระไตรปิฎกในพระธาตุ ส...

หลุมศพของจักรพรรดิ์เทนจิ

อนุสาวรีย์แร่โวลาสโทไนส์ถูกปล่อยออกไปตามถนนที่บริเวณเหมืองหินใต้ซุ้มของห้องโถงใหญ่และมีซากหินอยู่ 15...