Heritage

เจ้าแม่กวนอิมกับเด็ก

เจ้าแม่กวนอิมกับเด็ก
  • photo
  • movie

ในอดีตมันได้ถูกอุทิศให้กับ “พระไตรปิฎกของอิชิยามะเดระ” (ทรัพย์สินทางวัฒนธรรมของประเทศญี่ปุ่น) รวมถึง “คำสอนศักดิ์สิทธิ์” (ทรัพย์สินทางวัฒนธรรมของประเทศญี่ปุ่น)

ตำแหน่ง 1-1-1 อิชิยามะเดระ,เมืองโอสึ,จังหวัดชิกะ