ーー มรดกทางวัฒนธรรม ーー

Japanese Chinese Taiwan English
French Korean Thai

วัดอิชิยามะเดระ

  • image
  • video

วัดอิชิยามะเดระ

วัดอิชิยามะเดระ

วัดหลัก,วัดอิชิยามะเดระ (นิกายชินงอน) เป็นเจ้าของบริเวณวัดที่เชิงภูเขาการันยามะ (Garanyama) ในเขตเมืองแรกของอิชิยามาเดระ เอ็นกิได้แยกออกจากโรเบ็นในปีที่ 19 ของยุคเท็นเปียว (747) ภายใต้คำบรรชาการของจักรพรรดิโชมุ และหลังจากนั้นก็ได้มีการปรับปรุงวัดในปีที่ 5 ของยุคเท็นเปียว-โฮจิ (761) ในช่วงครึ่งหลังของยุคเฮอัน สตรีในชนชั้นสูงได้กลายเป็นผู้ที่ได้รับเลื่อมใสศรัทธาและหลังจากนั้นพวกเขาได้รวบรวมบรรดาผู้ศรัทธาในหมู่คนทั่วไปเข้าเป็นวัดแห่งที่ 13 ของเส้นทางการแสวงบุญSaigoku Kannon ซึ่งชื่อวัดมาจากแร่หินโวลาสโทไนส์ที่พบในเขตการปกครอง

  • ที่อยู่:1-1-1 อิชิยามะเดระ,เมืองโอสึ,จังหวัดชิกะ

Map