Heritage


Warning: Error while sending QUERY packet. PID=36586 in /home/miidera1200/www/otsurekishi/wp-includes/wp-db.php on line 2007

ศาลเจ้าโอมิ-จิงกุ

ศาลเจ้าโอมิ-จิงกุ
  • photo
  • movie

ศาลเจ้าโอมิ-จิงกุมีจักรพรรดิเทนจิเป็นพระเจ้าที่ประดิษฐานอยู่ เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองแด่จักรพรรดิเทนจิที่เปิดพระราชวังโอสึ มันถูกสร้างขึ้นใกล้เคียงกับส่วนของพระราชวังในปี2600 ของปีญี่ปุ่นหรือปี 1940 (ปีที่15ของยุคโชวะ) มีพลเมืองชาวชิกะหลายคนที่เข้ามาร่วมในระหว่างการก่อสร้างของศาลเจ้าชินโต พิพิธภัณฑ์นาฬิกา (เปิดให้สาธารณชนเข้าชม) ในเขตจังหวัดมีต้นกำเนิดมาจากอดีตจักรพรรดิผู้ซึ่งใช้นาฬิกาน้ำเป็นครั้งแรกที่พระราชวังโอสึ

ตำแหน่ง 1-1-1 อิชิยามะเดระ,เมืองโอสึ,จังหวัดชิกะ