Heritage

สุสานฝังศพของคนสมัยโบราณสึสึโจเมียว

สุสานฝังศพของคนสมัยโบราณสึสึโจเมียว
  • photo
  • movie

ในปีที่ 4 ของยุคจิโฉะ (1180) เจ้าชายแห่งจักรพรรดิโกะ-ชิราคาวะ ,โมชิฮอโตะ และ มินาโมโตะ โนะ โยริมาสะ เป็นกบฏต่อไทระ โนะ คิโยโมะริ และ ซุสึอิ โจเมียวโบะ ได้กล่าวกับเราว่าว่าทางวัดมิอิเดระได้ร่วมต่อสู้ในสงครามที่สะพาพนอุจิ การต่อสู้นี้ได้ถูกนำไปแสดงให้เห็นใน “Bridge Battle” ของ “Heike Monogatari” และยังคงมีรูปแบบของลัทธิชินโตในยามาโบโกะของเทศกาลกิองในเมืองเกียวโต

ตำแหน่ง 246 อนโจจิ-โฉะ,เมืองโอสึ,จังหวัดชิกะ