Heritage

เอมาโดะ (เครื่องรางวัดนัน-อิน)

เอมาโดะ (เครื่องรางวัดนัน-อิน)
  • photo
  • movie

เป็นเสารูปหกเหลี่ยมที่ตั้งอยู่บนหน้าผาทางด้านตะวันออกของคันนน-โดะ มันถูกเป็นที่จัดแสดงภาพบางภาพ (แต่เดิมเป็นม้า)

จำแนกประเภทเฉพาะ ทรัพย์สินทางวัฒนธรรมของจังหวัดชิกะ
ตำแหน่ง 246 อนโจจิ-โฉะ,เมืองโอสึ,จังหวัดชิกะ