Heritage

เทมิซึยา (สถานที่ชำระบาปทางศาสนา)(เครื่องรางวัดนัน-อิน)

เทมิซึยา (สถานที่ชำระบาปทางศาสนา)(เครื่องรางวัดนัน-อิน)
  • photo
  • movie

มิซึยะรูปหกเหลี่ยม, วัดหรือศาลเจ้าเพื่อล้างมือและล้างปาก บริเวณตรงกลางเป็นอ่างล้างหน้าหกเหลี่ยมล้อมรอบด้วยเทมิซึยะหกเหลี่ยม ภายในมาการจารึกว่ามันถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1881 (ปีที่14 ของยุคเมจิ)

จำแนกประเภทเฉพาะ ทรัพย์สินทางวัฒนธรรมของจังหวัดชิกะ
ตำแหน่ง 246 อนโจจิ-โฉะ,เมืองโอสึ,จังหวัดชิกะ