Heritage

ศาลเจ้าจูฮาชิเมียว

ศาลเจ้าจูฮาชิเมียว
  • photo
  • movie

จูฮะชิเมียวจินเป็นเทพที่ปกป้องวัดการัน (สันสกฤต: สันการามะ) อารามสถานที่ที่อาศัยอยู่ในชุมชนทางพุทธศาสนา มันถูกสร้างขึ้นโดยชอโฉะ ไดชิ ในปี 875 (ปีที่ 17 ของยุคโจกัน) และสร้างขึ้นใหม่นปี 1836 2379 (ปีที่ 7 ของยุคเท็มโป)

ตำแหน่ง 246 อนโจจิ-โฉะ,เมืองโอสึ,จังหวัดชิกะ