Heritage

วัดหลักบิมโยจิ

วัดหลักบิมโยจิ
  • photo
  • movie

บิเมียวจิเป็นหนึ่งในวัดของมิอิเดระ วัดนี้แยกออกมานี้ถูกสร้างขึ้นในยุคเฮอัน เมื่อศาสนาพุทธได้รับความนิยมมากขึ้น โยมีอีกสี่วัดชื่อ ซุยคันจิ คนโจจิ บิโซจิและโจไซจิ ที่รู้จักภายใต้ชื่อ “มิอิเดระ โกเบสโช ” บิเมียวจิก่อตั้งโดยเคโซะ อะจาริ ในปี 994 (ปีที่ 5 ของโชยาคุ) เดิมอยู่ที่ภูเขานาการะ ปาร์คและถูกย้ายไปทางตอนใต้ของพื้นที่มิอิเดระในปี 1979

ตำแหน่ง 246 อนโจจิ-โฉะ,เมืองโอสึ,จังหวัดชิกะ