Heritage

วัดเมียงกง-อิน

วัดเมียงกง-อิน
  • photo
  • movie

เมียวกง-อินเป็นที่ตั้งของวิหารของพระสงฆ์ทางตอนใต้ของวัดมิอิเดระ ซึ่งได้รับการบูรณะในปีที่ 18 ของยุคเคโฉะ (1613) โดยอันโย-อิน โชเก็น โย-อิน มันคือโบเรียวขนาด 20 โคคุ 2 โต๊ะ 8 โช (ประมาณ 3658 ลิตร) ในปีที่ 3 แห่ง Keicho (1598)

ตำแหน่ง 246 อนโจจิ-โฉะ,เมืองโอสึ,จังหวัดชิกะ