Heritage

ประตูหลัก

ประตูหลัก
  • photo
  • movie

นี่คือประตูหลักของมิอิเดระ สร้างเพื่อเป็นทางเข้าของมินามิอิน จากช่วงหลางของมิอิเดระได้ถูกแบ่งออกเป็นสามส่วน คิตะอิน (วัดทางเหนือ) นากะอิน (วัดตอนกลาง) และมิยามิอิน (วัดทางตอนใต้) และมีพระภิกษุสงฆ์จำนวนมาก ประตูที่สร้างด้วยหินมีความปลอดภัยและแข็งแรงราวกับประตูปราสาท

ตำแหน่ง 246 อนโจจิ-โฉะ,เมืองโอสึ,จังหวัดชิกะ