Heritage

วัดฮนจู-อิน

วัดฮนจู-อิน
  • photo
  • movie

ฮนจูอินเป็นวิหารแห่งวัดของนักบวชที่ขึ้นต่อวัดนันอิน ในวัดมิอิเดระ ซึ่งได้รับการบูรณะโดยโชโยโบ โจเค็น ในยุคเคโช (1615-1624) อาคารปัจจุบันถูกสร้างขึ้นใหม่ในปีที่ 2 ของยุคบุนเคียว (1862) ซึ่งได้รับการปรับปรุงใหม่ในปี 2014 และได้รับการต่ออายุเป็นพื้นที่พักพิงที่เรียกว่า “โรงน้ำชานาการะ” สำหรับผู้ที่มาแสวงบุญ

ตำแหน่ง 246 อนโจจิ-โฉะ,เมืองโอสึ,จังหวัดชิกะ