Heritage

สวนโคโจ-อิน

สวนโคโจ-อิน
  • photo
  • movie

สวนที่สวยงามแห่งนี้ตั้งอยู่ทางด้านทิศใต้ของเคียะคุเดน (Kyakuden) ได้รับการกล่าวถึงในช่วงยุคเอ็นโด (Edo) ภายในบ่อมีสะพานหินและหินบางส่วนเป็นสมือนเกาะ (เกาะของเต่า) และเรือลอยน้ำ  สวนและเคียะคุเดนมีการผสมผสานกันอย่างลงตัวและมีความเรียบง่าย

จำแนกประเภทเฉพาะ จุดชมวิว - โบราณสถาน
ตำแหน่ง 246 อนโจจิ-โฉะ,เมืองโอสึ,จังหวัดชิกะ