Heritage


Warning: Error while sending QUERY packet. PID=81331 in /home/miidera1200/www/otsurekishi/wp-includes/wp-db.php on line 2007

เรโช-โดะ (ระฆังเบ็นเคอิ)

เรโช-โดะ (ระฆังเบ็นเคอิ)
  • photo
  • movie

ถูกสร้างขึ้นมาใหม่ในช่วงต้นของยุคโชวะ (Shōwa) บนรากฐานอันเดิมของโชโด (shōdō) ภายในเป็นที่เก็บระฆังศักดิ์สิทธิ์ของตำนานเบนเคอิโนฮิคิซุริกะเนะ, (Benkeinohikizurigane) และหม้อเบนเคอิ (Benkei) เป็นหม้อถูกใช้โดยโซเฮอิ (sōhei) นักรบที่เป็นพระภิกษุสงฆ์, หรือเรียกอีกอย่างว่า “หม้อของพระหมื่นรูป” ทำจากเหล็กหล่อมีรูรับแสง 170 ซม. และน้ำหนัก 450 กก. เป็นเครื่องครัวที่น่าประทับใจ

ตำแหน่ง 246 อนโจจิ-โฉะ,เมืองโอสึ,จังหวัดชิกะ