Heritage


Warning: Error while sending QUERY packet. PID=36146 in /home/miidera1200/www/otsurekishi/wp-includes/wp-db.php on line 2007

ต้นไม้เท็งกุ ซีดาร์วัดอนโจจิ

ต้นไม้เท็งกุ ซีดาร์วัดอนโจจิ
  • photo
  • movie

ป่าต้นซีดาร์ในช่วงระยะ 4 เมตร มีต้นซีดาร์ขนาดใหญ่เรียกว่าเทนกุ ซุกิ (Tengu Sugi) ตามตำนานกล่าวว่ามีคืนหนึ่งพระภิกษุใหม่กลายร่างเป็นเทนกุ (tengu, สัตว์คล้ายผี) และบินออกไปด้านข้าง แม้ว่าลำต้นนั้นเหี่่ยวแห้งจากสายฟ้า แต่ยังคงมีใบและออกดอก

จำแนกประเภทเฉพาะ อนุสาวรีย์ธรรมชาติของเมืองโอสึ
ตำแหน่ง 246 อนโจจิ-โฉะ,เมืองโอสึ,จังหวัดชิกะ