Heritage


Warning: Error while sending QUERY packet. PID=66173 in /home/miidera1200/www/otsurekishi/wp-includes/wp-db.php on line 2007

ประตูสองชั้นของหอพุทธแห่งวัดโชอันจิ

ประตูสองชั้นของหอพุทธแห่งวัดโชอันจิ
  • photo
  • movie

มันถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึก เนื่องจากประวัตินี้เรียกว่า “หอคอยปศุสัตว์” นี่คือหอคอยหินที่สร้างขึ้นทางด้านทิศตะวันตกจากโทไคโดะในบริเวณวัดโชอันจิ ความสูงประมาณ 3.3 เมตร หอคอยถูกวางไว้บนหินแปดเหลี่ยมที่มีหม้อน้ำทรงหกเหลี่ยมอยู่บนนั้น ตามที่ “วัดเซกิเดระ ซึ่งเป็นวัดแห่งโอเมน” เมื่อครั้งที่วัดเซกิเดระได้ถูกฟื้นฟูขึ้นในบริเวณนี้ วัวซึ่งเป็นชาติของพระพุทธเจ้าช่วยขนส่งวัสดุและตายในขณะที่การก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์และนั่นคือเหตุผลที่สร้างหอคอยพุทธสองชั้นนี้

จำแนกประเภทเฉพาะ ทรัพย์สินทางวัฒนธรรมที่สำคัญของประเทศญี่ปุ่น