Heritage


Warning: Error while sending QUERY packet. PID=53516 in /home/miidera1200/www/otsurekishi/wp-includes/wp-db.php on line 2007

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ภายในศาลเจ้ามิโอะ

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ภายในศาลเจ้ามิโอะ
  • photo
  • movie

ศาลเจ้ามิโอะจินจะ เป็นที่รู้จักกันในชื่อ “มิโอะ-ซัน” โดยชาวบ้านและผู้คนจำนวนมากจะมารวมตัวกันในเทศกาลต่างๆโดยเฉพาะในปีแห่งจักรราศีของจีนในราศีเมถุน ศาลเจ้ามิโอะจินจะมีคำกล่าวถึงสมัยโบราณว่าเมื่ออิซานาหงิ โนะ มิโกโตะ พระเจ้าอิซานาหงิ เทพที่เกิดจากเจ็ดชั่วอายุคนในตำนานของญี่ปุ่นและศาสนาชินโต ผู้สืบเชื้อสายมาจากแผ่นดินใหญ่และกลายเป็นพระเจ้าที่อาศัยอยู่บนภูเขานาการะ เนืองด้วยการสามวงแหวนสีแดง ขาวและดำ ซึ่งมีลักษณะคล้ายกับหางสามหาง ซึ่งเขาก็กลายเป็นที่รู้จักในฐานะ “เทพสามหาง”

จำแนกประเภทเฉพาะ ทรัพย์สินทางวัฒนธรรมที่สำคัญของประเทศญี่ปุ่น