Heritage

เวทีคันเก็ทสึแห่งวัดอนโจจิ

เวทีคันเก็ทสึแห่งวัดอนโจจิ
  • photo
  • movie

เป็นอาคารสไตล์บุไทซุคุริ (butaizukuri) อยู่ด้ายบนของภูเขานะกะระ (Nagara) ซึ่งเป็นการออกแบบลวดลายที่สวยงามและเส้นที่เบาบางพร้อมด้วยหลังคาสไตล์ฮิวะดุคุ (hiwaduku) เป็นจุดที่มองวิวของทะเลสาบบิวะ (Biwa) ที่สวยงามและทิวทัสน์ของเมืองโอซุ (Ōtsu) เป็นที่ทราบกันดีว่าเป็นจุดชมวิวที่สวยงามตั้งแต่สมัยเอะโดะ (Edo) ซึ่งเป็นที่รักของนักเขียนและศิลปิน

จำแนกประเภทเฉพาะ ทรัพย์สินทางวัฒนธรรมของจังหวัดชิกะ
ตำแหน่ง 246 อนโจจิ-โฉะ,เมืองโอสึ,จังหวัดชิกะ