Heritage

วิหารคันนนที่ร้อยแห่งวัดอนโจจิ

วิหารคันนนที่ร้อยแห่งวัดอนโจจิ
  • photo
  • movie

ห้องโถงประดิษฐานรูปปั้นเนียวอิริน คังนน (Nyoirin Kannon) มี 33 รูปปั้นของการเดินทางธุดงค์คันไซ คังนน (Kansai Kannon) อีก 33 จากการเดินทางธุดงค์ของบันโดะ (Bando) และ 34 จากการเดินทางธุดงค์ของฉิฮิบุ (Chihibu) เพื่อสถาปนารูปปั้น 100 รูปปั้นของคังนน ตั้งแต่กลางยุคเอะโดะ (Edo) อาคารหลังนี้เป็นสัญลักษณ์ของความนิยมของลัทธิคังนน

จำแนกประเภทเฉพาะ ทรัพย์สินทางวัฒนธรรมของจังหวัดชิกะ
ตำแหน่ง 246 อนโจจิ-โฉะ,เมืองโอสึ,จังหวัดชิกะ