Heritage


Warning: Error while sending QUERY packet. PID=72451 in /home/miidera1200/www/otsurekishi/wp-includes/wp-db.php on line 2007

วิหารบิฉะมงแห่งวัดอนโจจิ

วิหารบิฉะมงแห่งวัดอนโจจิ
  • photo
  • movie

ถูกสร้างขึ้นในปีค.ศ. 1616 (ปีแรกของเก็งนะ, Genna Era) ภายในพื้นที่ของบิโซอุจิ (Bizōji) เป็นหนึ่งในโกะเบะโชะ (Gobessho) ของมีเดระ (Miidera) ซึ่งถูกย้ายไปอยู่ใกล้กับศาลมิโอะ (Mio) ของนะนิน (Nanin) ในปี 1910 (ปีที่ 43 ของโชวะ เอะระ, Shōwa Era)ได้รับการบูรณะและย้ายไปอยู่ในพื้นที่จริงปี 1956 (ปีที่ 31 ของโชวะ เอะระ, Shōwa Era) ในปี 1989 (ปีที่ 1 ของเฮอิเซอิ, Heisei Era) ได้รับการทาสีและฟื้นฟูความงามของอาคารให้กลับมาเหมือนเดิม

จำแนกประเภทเฉพาะ ทรัพย์สินทางวัฒนธรรมที่สำคัญของประเทศญี่ปุ่น
ตำแหน่ง 246 อนโจจิ-โฉะ,เมืองโอสึ,จังหวัดชิกะ