Heritage


Warning: Error while sending QUERY packet. PID=71656 in /home/miidera1200/www/otsurekishi/wp-includes/wp-db.php on line 2007

เจดีย์สามชั้นขงวัดอนโจจิ

เจดีย์สามชั้นขงวัดอนโจจิ
  • photo
  • movie

ได้รับการบริจาคจากโทคุงาวะ อิเอะยะสุ (Tokugawa Ieyasu)ให้แด่มีเดระ (Miidera) ในปี1601 (ปีที่ 6 ของ เคอิโชะ, Keichō Era) เดิมทีเป็นเจดีย์ของฮิโซเดระ (Hisodera) (สมัยนี้คือเซะซนจิม,Sesonji) ในจังหวัดนารา หลังจากนั้น ในปี 1594 (ปีที่ 3 ของ บันโระคุ, Bunroku Era) ถูกนำไปไว้ที่ปราสาทฟุชิมิ (Fushimi) โดยโทโยโทมิ ฮิเดะโยชิ (Toyotomi Hideyoshi) และสร้างใหม่อีกครั้งด้วยการทำเป็นสามชั้นและตกแต่งด้วยแผ่นโลหะบนโซริน (sōrin) ที่ปลายยอดสุด ซึ่งเป็นตัวอย่างที่สมบูรณ์แบบของเจดีย์พุทธในยุคกลาง

จำแนกประเภทเฉพาะ ทรัพย์สินทางวัฒนธรรมที่สำคัญของประเทศญี่ปุ่น
ตำแหน่ง 246 อนโจจิ-โฉะ,เมืองโอสึ,จังหวัดชิกะ