Heritage

วิหารโท-อิน คันโจ-โดะแห่งวัดอนโจจิ

วิหารโท-อิน คันโจ-โดะแห่งวัดอนโจจิ
  • photo
  • movie

เป็นอาคารที่สง่างามและประณีต หลังคาสไตล์อิริโทยะซึคุริ ฮิวะดะบุคิ (irimoyatsukuri hiwadabuki, โค้งคล้ายสะโพกและหลังคาหน้าจั่ว) สร้างขึ้นในยุคเคอิโช (Keichō) เพื่ออุทิศให้กับชิโช ไดชิ (Chishō Daishi) ในห้องทั้งสองใช้เพื่อการเฉลิมฉลองพิธีกรรมลึกลับ

จำแนกประเภทเฉพาะ ทรัพย์สินทางวัฒนธรรมที่สำคัญของประเทศญี่ปุ่น
ตำแหน่ง 246 อนโจจิ-โฉะ,เมืองโอสึ,จังหวัดชิกะ