Heritage


Warning: Error while sending QUERY packet. PID=53651 in /home/miidera1200/www/otsurekishi/wp-includes/wp-db.php on line 2007

หอระฆังวัดอนโจจิ (หอระฆังยามเย็นของมิอิ)

หอระฆังวัดอนโจจิ (หอระฆังยามเย็นของมิอิ)
  • photo
  • movie

หนึ่งในแปดของจุดชมวิวที่สวยที่สุดในโอมิ เป็นหนึ่งในที่แขวนระฆังขนาดใหญ่ที่มีชื่อเสียงของเมืองมิอิ ถูกสร้างอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของคอนโดะ
ในรัศมีนั้นมีแผงไม้ที่รองอยู่ทางด้านใต้และบริเวณส่วนบนจะเต็มไปด้วยตาข่าย
จนกระทั่งเมื่อไม่นานมานี้ได้มีการปูกระเบื้องหลังคา แต่เป็นผลมาจากการตรวจสอบในขณะที่ทำการซ่อมแซมในตอนแรกของการก่อสร้าง เป็นหลังคาไม้จากต้นไซเปรส

จำแนกประเภทเฉพาะ ทรัพย์สินทางวัฒนธรรมที่สำคัญของประเทศญี่ปุ่น
ตำแหน่ง 246 อนโจจิ-โฉะ,เมืองโอสึ,จังหวัดชิกะ