ーー มรดกทางวัฒนธรรม ーー

Japanese Chinese Taiwan English
French Korean Thai

หอระฆังวัดอนโจจิ (หอระฆังยามเย็นของมิอิ)

หอระฆังวัดอนโจจิ (หอระฆังยามเย็นของมิอิ)

หอระฆังวัดอนโจจิ (หอระฆังยามเย็นของมิอิ)

สร้างขึ้นในปีที่ 7 ของเคอิโชอุ เอะระ (Keichō Era) โดยจุซังกูโดโช (Jusangūdōchō) พร้อมกับระฆังที่ใช้ในทางพระพุทธศาสนา ภายในจะเก็บหนึ่งในแปดมุมมองของโอมิ (Ōmi) ที่มีชื่อเสียง “ระฆังยามค่ำของมี” (Mii) ระฆังนี้ถูกสร้างโดยครอบครัว โทโยโทมิ (Toyotomi) เป็นงระฆังเก่าแก่ซึ่งเป็นมรดกตกทอดจารึกว่า “เบนเคอิฮิคิซุริกาเนะ” (Benkeihikizurigane) ตามประเพณี, ระฆังนี้จะถูกตี 108 ครั้ง ในวันส่งท้ายปีเก่าเพื่อที่จะลบล้าง 108 กิเลสของมนุษย์ ระฆังนี้มีปุ่มประดับจำนวน 108 ปุ่มซึ่งเรียกว่า ฉิ (chi,จุดเต้านม)  ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของประเพณีนี้ ซึ่งยังมีความทันสมัยตามแบบฉบับของโมโมยามา (Momoyama)

  • การจำแนกประเภท:ทรัพย์สินทางวัฒนธรรมที่สำคัญของประเทศญี่ปุ่น
  • ที่อยู่:246 อนโจจิ-โฉะ,เมืองโอสึ,จังหวัดชิกะ

Map