Heritage

หอระฆังวัดอนโจจิ (ชากา-โดะ)

หอระฆังวัดอนโจจิ (ชากา-โดะ)
  • photo
  • movie

อาคารที่อยู่อาศัยแบบเรียบง่ายมีหลังคาสไตล์ฮิวะดะบุคิ (hiwadabuki) กล่าวกันว่ามันถูกย้ายและสร้างใหม่จาก เซอิเรียวเด็น (Seiryōden) ของพระราชวังอิมพีเรียลในจังหวัดเกียวโต ใช้เป็นห้องอาหารของพระสงฆ์และสาวกของวัด  ตอนนี้ใช้เป็นที่ประดิษฐานรูปปั้นของชะคังโยะไร (Shakanyorai) เรียกว่าชะคะโดะอุ (Shakadō)

จำแนกประเภทเฉพาะ ทรัพย์สินทางวัฒนธรรมที่สำคัญของประเทศญี่ปุ่น
ตำแหน่ง 246 อนโจจิ-โฉะ,เมืองโอสึ,จังหวัดชิกะ