Heritage


Warning: Error while sending QUERY packet. PID=52311 in /home/miidera1200/www/otsurekishi/wp-includes/wp-db.php on line 2007

วัดอนโจจิ ชินราเซ็นชิโดะ

วัดอนโจจิ ชินราเซ็นชิโดะ
  • photo
  • movie

นี่คือจุดศูนย์กลางของคิตาอินในวัดมิอิ ตัวอย่างของสไตล์นากาเระ สึคุริ ในวัดนี้ ประกอบไปด้วยสามส่วน ได้รับการฟื้นฟูโดย อาชิคากะ ทาคะอุจิ ในช่วงครึ่งปีแรกในศตวรรษที่ 14 หากมองจากภายนอกจะพบสถาปัตยกรรมที่เรียบง่าย ไม่มีการประดับที่สะดุดตา ในส่วนภายในเป็นบริเวณจัดตั้งเพื่อบูชาของชาติ รูปปั้นของ ชินระเมียวจิน และผู้ก่อตั้ง ชิโชไดชิ บริเวณใจกลางของวัดมิอิ

จำแนกประเภทเฉพาะ สมบัติของชาติ
ตำแหน่ง 246 อนโจจิ-โฉะ,เมืองโอสึ,จังหวัดชิกะ