ーー มรดกทางวัฒนธรรม ーー

Japanese Chinese Taiwan English
French Korean Thai

อนุสาวรีย์ซากเปลือกหอยชิจิมิ

  • image
  • video

อนุสาวรีย์ซากเปลือกหอยชิจิมิ

อนุสาวรีย์ซากเปลือกหอยชิจิมิ

อนุสาวรีย์รำลึกถึงซากปรักหักพังของเปลือกหอยแห่งอิชิยามะ (Ishiyama shell mound) จากยุคต้นของโจมงในรัชสมัยของกษัตริย์คิงกิ จากบริเวณที่เป็นเพียงเศษซากเปลือกหอย โครงกระดูกมนุษย์ ก้อนหินรวมทั้งถ้วยชามจากสมัยโจมงได้รับการขุดขึ้นพร้อมกับการตั้งถิ่นฐานในสมัยก่อนประวัติศาสตร์

  • ที่อยู่:1-1-1 อิชิยามะเดระ,เมืองโอสึ,จังหวัดชิกะ

Map