Heritage

อนุสาวรีย์ซากเปลือกหอยชิจิมิ

อนุสาวรีย์ซากเปลือกหอยชิจิมิ
  • photo
  • movie

อนุสาวรีย์รำลึกถึงซากปรักหักพังของเปลือกหอยแห่งอิชิยามะ (Ishiyama shell mound) จากยุคต้นของโจมงในรัชสมัยของกษัตริย์คิงกิ จากบริเวณที่เป็นเพียงเศษซากเปลือกหอย โครงกระดูกมนุษย์ ก้อนหินรวมทั้งถ้วยชามจากสมัยโจมงได้รับการขุดขึ้นพร้อมกับการตั้งถิ่นฐานในสมัยก่อนประวัติศาสตร์

ตำแหน่ง 1-1-1 อิชิยามะเดระ,เมืองโอสึ,จังหวัดชิกะ