Heritage

โค-โดะ

โค-โดะ
  • photo
  • movie

วัดแห่งนี้ถูกสร้างในอิชิยะมะ (Ishiyama) และได้รับการสนับสนุนการบริจาคในปี 2009 โดยบริษัททางอุสาหกรรมโทเรย์ (Toray Industries, Inc.) ฮิคะริโดะ (Hikarido) ซึ่งมีอยู่ในสมัย คะมะคุริอะ (Kamakuria) ได้รับการบูรณะโดยยังคงรักษาคุณสมบัติให้เหมือนกับของดั้งเดิม และเพื่อสักการะ อะมิดะ เนียวไร (Amida Nyorai)

ตำแหน่ง 1-1-1 อิชิยามะเดระ,เมืองโอสึ,จังหวัดชิกะ