Heritage

เมคะคูชิ-อิชิ(หินบลายด์) (หอคอยพุทธสองชั้น)

เมคะคูชิ-อิชิ(หินบลายด์) (หอคอยพุทธสองชั้น)
  • photo
  • movie

หินธรรมดาที่เรียบง่ายนี้ตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันตกของเจดีย์มีความสูงประมาณ 3.4 เมตร ว่ากันว่าเป็นงานของยุคคามาคูระ (Kamakura) เรียกว่า “หินตาบอด”

จำแนกประเภทเฉพาะ สมบัติทางศิลปะที่สำคัญ
ตำแหน่ง 1-1-1 อิชิยามะเดระ,เมืองโอสึ,จังหวัดชิกะ