Heritage

อนุสาวรีย์ของบาโชะ

อนุสาวรีย์ของบาโชะ
  • photo
  • movie

เสากลมที่มีความสูง 1.7 เมตรแกะสลักเป็นเนื้อหาของ บะโชะ จิกะ สังกุ (Basho Jiga Sangu) (เป็นสมบัติของ วัดอิชิยะมะ) ซึ่งเป็นไฮกุ บะโชะ (haiku Basho) ของเขาเอง เขียนว่า “อะเคะโบะโนะ ฮะมะดะ มุระซะคิ นิ โฮะโทะโทะกิซุ, Akebono ha mada murasaki ni hototogisu”)(รุ่งอรุณยังคงเป็นสีม่วง ทว่านกกาเหว่ากำลังส่งเสียงร้อง) ตั้งอยู่ใต้บันไดทางไปสู่เจดีย์หลายชั้น ข้างกับหออนุสรณ์สถาน มุระซะคิ ชิคิบุ (Murasaki Shikibu) จากคำจารึกที่อยู่ด้านหลังของแผ่นไฮกุ (haiku) เราสามารถเห็นได้ว่าเสานี้ถูกสร้างขึ้นในปีที่ 2 ของยุค คะเออิ (Kaei era,1849)

ตำแหน่ง 1-1-1 อิชิยามะเดระ,เมืองโอสึ,จังหวัดชิกะ