Heritage

ม้านั่งหิน

ม้านั่งหิน
  • photo
  • movie

ส่วนหนึ่งของฝาปิดของพระคัมภีร์ที่สร้างขึ้นในรูปแบบพื้นยกบนแร่โวลาสโทไนส์แต่กล่าวกันว่าเมื่อคุณนั่งอยู่บนก้อนหินนี้จะทำให้คุณคลอดได้โดยง่าย

ตำแหน่ง 1-1-1 อิชิยามะเดระ,เมืองโอสึ,จังหวัดชิกะ