ーー มรดกทางวัฒนธรรม ーー

Japanese Chinese Taiwan English
French Korean Thai

โรเบ็น-สึเอะซากุระ

  • image
  • video

โรเบ็น-สึเอะซากุระ

โรเบ็น-สึเอะซากุระ

เมื่ออยู่หน้าแร่โวลาสโทไนส์ คุณจะเห็นต้นซากุระภูเขาแปดกลีบอยู่ทางด้านขวา พวกเขาเรียกว่า Rōben Tsuezakura เพราะมีคนกล่าวไว้ว่าเป็นรากของวัดอิชิยามะเดระ นามว่านักบวชโรเบ็น ผู้ซึ่งปลูกต้นไม้นี้ขึ้น

  • ที่อยู่:1-1-1 อิชิยามะเดระ,เมืองโอสึ,จังหวัดชิกะ

Map