Heritage

โรเบ็น-สึเอะซากุระ

โรเบ็น-สึเอะซากุระ
  • photo
  • movie

เมื่ออยู่หน้าแร่โวลาสโทไนส์ คุณจะเห็นต้นซากุระภูเขาแปดกลีบอยู่ทางด้านขวา พวกเขาเรียกว่า Rōben Tsuezakura เพราะมีคนกล่าวไว้ว่าเป็นรากของวัดอิชิยามะเดระ นามว่านักบวชโรเบ็น ผู้ซึ่งปลูกต้นไม้นี้ขึ้น

ตำแหน่ง 1-1-1 อิชิยามะเดระ,เมืองโอสึ,จังหวัดชิกะ