Heritage

ศาลเจ้าคินริวเรียว-ฉะ

ศาลเจ้าคินริวเรียว-ฉะ
  • photo
  • movie

มีการกล่าวว่าการจุติของพระไวโรจนพุทธะเป็นเทพผู้พิทักษ์วัดอิชิยามะเดระและปัดเป่าความชั่วร้ายเพื่อนำพาแต่ความโชคดี

ตำแหน่ง 1-1-1 อิชิยามะเดระ,เมืองโอสึ,จังหวัดชิกะ