ーー มรดกทางวัฒนธรรม ーー

Japanese Chinese Taiwan English
French Korean Thai

ศาลเจ้าคินริวเรียว-ฉะ

  • image
  • video

ศาลเจ้าคินริวเรียว-ฉะ

ศาลเจ้าคินริวเรียว-ฉะ

มีการกล่าวว่าการจุติของพระไวโรจนพุทธะเป็นเทพผู้พิทักษ์วัดอิชิยามะเดระและปัดเป่าความชั่วร้ายเพื่อนำพาแต่ความโชคดี

  • ที่อยู่:1-1-1 อิชิยามะเดระ,เมืองโอสึ,จังหวัดชิกะ

Map