ーー มรดกทางวัฒนธรรม ーー

Japanese Chinese Taiwan English
French Korean Thai

อนุสาวรีย์เรอิเซ็นซันโซหิ

  • image
  • video

อนุสาวรีย์เรอิเซ็นซันโซหิ

อนุสาวรีย์เรอิเซ็นซันโซหิ

เรียวเซ็นมาจากโอมิ ซากะตะ และเป็นพระภิกษุคนเดียวของญี่ปุ่นที่มีส่วนร่วมในการแปลพระไตรปิฎกในพระธาตุ สิ่งนี้สามารถเรียนรู้ได้จากตอนท้ายของเล่มแรกของ “Daijo Honsei Shinjikuwangiyau” ในส่วนนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อระลึกถึงความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ของเรียวเซ็น ในเดือนเมษายนปี 1980 มูหยวนถูกสร้างขึ้นMuyuen สร้างขึ้นในวัดอิชิยามะเดระ ซึ่งประกอบด้วยอนุสาวรีย์หลักที่มีความสูง 1.9 เมตรและเป็นอนุสาวรีย์ย่อยที่มีประวัติอย่างสั้นๆ พระภิกษุสงฆ์ได้รับพระนามว่า “ซันโซ” จากพระภิกษุที่คุ้นเคยกับพระไตรปิฎกและมีพระภิกษุเพียงคนเดียวในประเทศญี่ปุ่นที่เคยได้รับชื่อ “ซันโซ” และพระภิกษุสงฆ์ที่กล่าวถึงก็คือเรียวเซ็น

  • ที่อยู่:1-1-1 อิชิยามะเดระ,เมืองโอสึ,จังหวัดชิกะ

Map