Heritage

แร่โวลาสโทไนส์

แร่โวลาสโทไนส์
  • photo
  • movie

ต้นกำเนิดของชื่อวัด Ishiyamadera มาจากแร่โวลาสโทไนส์ ซึ่งทำขึ้นมาจากหินปูนบนพื้นดินและสัมผัสกับหินแกรนิตสลับกับความร้อนและแร่โวลาสโทไนส์ขนาดใหญ่ที่หาได้ยากโดยพบได้ในวัดอิชิยามะเดระ ซึ่งเป็นเหตุให้ได้รับการจัดให้เป็น “อนุสาวรีย์ธรรมชาติ”

จำแนกประเภทเฉพาะ อนุสาวรีย์ธรรมชาติ
ตำแหน่ง 1-1-1 อิชิยามะเดระ,เมืองโอสึ,จังหวัดชิกะ