Heritage


Warning: Error while sending QUERY packet. PID=4246 in /home/miidera1200/www/otsurekishi/wp-includes/wp-db.php on line 2007

อาคารหลักของอิชิยามะเดระ

อาคารหลักของอิชิยามะเดระ
  • photo
  • movie

ที่นี่คืออาคารไม้ที่เก่าแก่ที่สุดในจังหวดชิกะ อาคารหลักของที่นี่ซึ่งตั้งอยู่ภายในวัดถูกสร้างขึ้นในปีแรกของยุคเอโช (1096) และในปีที่7ของยุคเคโช (1602) มีการสร้างห้องพิธีการ (อยู่ภายนอกห้องบูชา) ซึ่งเชื่อมต่อกับสถาปัตยกรรมเชิงลึกที่มีการบูรณะขึ้นใหม่เนื่องจากการมีส่วนร่วมของโยโดะ โดโนะ อาคารหลักซึ่งยื่นออกมาจากหินแร่โวลาสโทไนส์ใน คาเคะ-ซูกุริ (วิธีการก่อสร้างแบบที่ยื่นออก) และหันหน้าไปทางทิศใต้
โครงสร้างพื้นฐานของอาคารหลักย้อนกลับไปสู่วันแรกของอิชิยามะเดระและมีความยาวประมาณ 16.6 เมตร (5 Jō) และความยาวตามขวางประมาณ 6.6 เมตร (2 Jō)
มันได้รับการบูรณะขึ้นใหม่ในปีที่ 5 ~ 6 ของยุคเท็นเปียว-โฮจิ (761-762) โดยหัวหน้าของวัดโทได-จิ ซึ่งจากประมาณ 23.3 เมตร (7 Jō) ถึง 13.3 เมตร (4 Jō)
หลังจากนั้น ห้องประกอบพิธีได้ถูกผนวกเข้ามาจนกระทั่งครึ่งหลังของช่วงศตวรรษที่ 10 ภายหลังการถูกเพลิงไหม้ในปีที่2 ของยุคจอร์ยาคุ (1078) มันก็ได้ถูกสร้างขึ้นมาใหม่ในปีที่ 1 ของยุคเอโช (1096)
ในช่วงยุคเคโช แม่ของโทโยโทมิ ฮิเดโยริ ด้วยการสนับสนุนของโยโดะ-โดโนะทำให้การก่อสร้างเกิดขึ้นได้และยึดถือโครงสร้างและขนาดของปัจจุบัน ที่นี่คืออาคารไม้ที่เก่าแก่ที่สุดในจังหวดชิกะ อาคารหลักของที่นี่ซึ่งตั้งอยู่ภายในวัดถูกสร้างขึ้นในปีแรกของยุคเอโช (1096) และในปีที่7ของยุคเคโช (1602) มีการสร้างห้องพิธีการ (อยู่ภายนอกห้องบูชา) ซึ่งเชื่อมต่อกับสถาปัตยกรรมเชิงลึกที่มีการบูรณะขึ้นใหม่เนื่องจากการมีส่วนร่วมของโยโดะ โดโนะ อาคารหลักซึ่งยื่นออกมาจากหินแร่โวลาสโทไนส์ใน คาเคะ-ซูกุริ (วิธีการก่อสร้างแบบที่ยื่นออก) และหันหน้าไปทางทิศใต้

จำแนกประเภทเฉพาะ สมบัติของชาติ
ตำแหน่ง 1-1-1 อิชิยามะเดระ,เมืองโอสึ,จังหวัดชิกะ